Katsastuskontti

Katsastuskontti on tällä hetkellä ainoa katsastusalan toimija, jonka toiminta on siirrettävissä. Katsastuskontti toimii kauppa- ja liikekeskusten välittömässä läheisyydessä, ollen osa suurempaa palvelukokonaisuutta. Katsastuskontissa suoritetaan kevyen ajoneuvokaluston määräaikais- muutos- ja rekisteröintikatsastuksia.

Ketjun perustamisvuosi: 2017
Ketjun alkuperämaa: Suomi
Yksiköiden määrä Suomessa: 4
Yksikön alkuinvestointivaatimus: 0-10.000
Yksikön keskimääräinen työntekijöiden määrä: 1-5
Yksikön keskimääräinen liikevaihto: 400000

Ketjumme yrittäjän toiminta:

Yrittäjä vastaa katsastusyksikön konseptin mukaisesta operatiivisesta toiminnasta ja liiketoiminnan kehittämisestä. Yrittäjä tekee markkinointiyhteistyötä kauppa- tai liikekeskuksen kanssa ketjun konseptin mukaisesti. Konseptiin kuuluu ketjun neuvottelemat maksuttomat ja maksulliset markkinointikanavat. Yrittäjä harjoittaa liiketoimintaa niin, että hän vastaa kaikista talousalueensa katsastusyksiköistä.

Millaista yrittäjää haemme:

Katsastuskontti-yrittäjä näkee Katsastuskontti-konseptissa vahvan potentiaalin kannattavaan ja skaalattavaan liiketoimintaan. Hänellä on kyky rekrytoida katsastusyksikköön parhaat mahdolliset työntekijät ja kykenee myös tekemään katsastustyötä tekevien kanssa parhaiten motivoivia työ- tai yrittäjäsopimuksia. Katsastuskontti-yrittäjä on luotettava, vastuuntuntoinen ja joustava. Hänellä on hyvät ihmissuhdetaidot ja verkostoja katsastus- ja autoalalle. Katsastuskontti-yrittäjällä on business-vaistoa, jota hyödyntämällä hän pyrkii parantamaan tulostaan jatkuvasti. Katsastuskontti-yrittäjä tutkailee aktiivisesti markkinoita ja pyrkii laajentamaan oman talousalueensa liiketoimintaa ennakkoluulottomasti. Katsastuskontti-yrittäjä pystyy huolehtimaan työntekijöistään ja pitää motivaation hyvällä tasolla erilaisin keinoin.

Ketjumme tarjoaa yrittäjälle:

Ketju tarjoaa yrittäjälle valmiin liiketoiminta-alustan, sisältäen toimintavalmiit tilat ja laitteet, katsastustoimiluvan, atk-järjestelmän, maksuliikenteen, sertifioidun laatujärjestelmän, kirjanpidon ja ketjun sidosrymien sopimushinnat. Yrittäjällä on mahdollisuus laajentaa liiketoimintaansa talousalueellaan.