Method Pisara® - franchisingyrittäjä (hyvinvointi)

Method Pisara® -palvelukonsepti perustuu epigenetiikan tieteenalaan, joka todistaa että ajatuksesi vaikuttavat kehosi toimintaan ja terveyteen. Mahdollistamme hoitojemme kautta epigenetiikan toteutumisen, eli muutoksen kehossa. Emme ole pelkkää teoriaa – vaan uuden tieteenalan ruumiillistuma.

Method Pisara on globaalisti uniikki palvelukonsepti, jonka taustalla on perusteellinen kehitystyö. Olemme valmiita palvelemaan asiakkaitamme todistettavasti tuloksellisesti. Perustaja Teresa Sepponen on kehittänyt funktionaaliseen lääketieteeseen pohjautuvaa menetelmää yli 15 vuotta ja Method Pisara® -hoitoja on tarjottu vuodesta 2014 alkaen. Ketju laajenee myös ulkomaille lähitulevaisuudessa.

Hoitovalikoimaamme sisältyy:METHOD PISARA® -TERVEYSVALMENNUKSET | METHOD PISARA® -LYMFATERAPIA | METHOD PISARA® -LIHAS- JA FASCIATERAPIA I DMK SKIN REVISION™ -IHOTERAPIA | METHOD PISARA® -SELLULIITTITERAPIA | METHOD PISARA® -FACELIFT | METHOD PISARA® -LUENNOT.

Suosittelemme yksittäisten hoitojen sijasta lähtökohtaisesti asiakkaillemme yksilöllisen hoitopolun laatimista, jonka askelin pidetään huolta siitä, että asiakas saavuttaa pysyviä tuloksia. Hoidoissamme huomioidaan fyysisen hyvinvoinnin lisäksi aina myös henkinen hyvinvointi.

Jäsenyys Suomen Franchising-Yhdistyksessä: Kyllä
Ketjun perustamisvuosi: 2017
Ketjun alkuperämaa: suomi
Yksiköiden määrä Suomessa: 1
Yksikön alkuinvestointivaatimus: 20.000-50.000
Yksikön keskimääräinen työntekijöiden määrä: 1-5
Yksikön keskimääräinen liikevaihto: 150000

Ketjumme yrittäjän toiminta:

Method Pisara -yrittäjänä saat käyttöoikeuden rekisteröityyn Method Pisara® -palvelukokonaisuuteen, ja klinikkasi on osa virallista franchising -verkostoamme. Method Pisara -klinikan johtaminen ja terapeuttina työskenteleminen vaatii sekä yrittäjyyttä, vastuuta että sisäänrakennettua halua auttaa asiakkaita tuloksellisemmin.

Jokaisella konseptin klinikalla tarjotaan asiakkaille laadukasta hoitoa. Palvelulupaus on vahva ja se vaatii jokaiselta terapeutilta sitoutumista konseptin protokollaan niin alkukartoituksen, asiakkaan kuuntelemisen, että tehtyjen hoitojen suhteen.

Tavoitamme asiakkaan pysyvät tulokset yhtenevän ja menetelmää noudattavan hoitoprotokollan kautta. Hoitojen kokonaisuudet ovat syntyneet pitkän kokemuksen saattelemana. Lisäksi terapeutin oma laadukas käsiala on yksi oleellinen osa tuloksia: pelkästään vahvat laitteet eivät riitä tulosten saavuttamiseen.

Millaista yrittäjää haemme:

Method Pisara -yrittäjä on hoitoalan tai terveydenhuollon ammattilainen, joka on kiinnostunut funktionaalisesta lääketieteestä ja terveyskäsityksestä. Terapeuteiltamme vaaditaan kiinnostusta kehon fysiologiaan ja solutason toimintaan. Method Pisara -terapeutti ymmärtää kehon ja mielen yhteyden, ja haluaa pysyviä muutoksia asiakkaiden terveyteen, mielen vahvuuteen sekä kauneuteen. Method Pisara -terapeutti ymmärtää, että todelliset muutokset hyvinvointiin tapahtuvat korjaamalla juurisyyt – ei korjaamalla oireita.

Menetelmämme tavoitteena on auttaa kauneus- ja terveysalan ammattilaisia tukemaan asiakkaidensa hyvinvointia kokonaisvaltaisesti solutasolta asti.
● Oletko funktionaaliseen lääketieteeseen perehtynyt lääkäri, sairaanhoitaja, hieroja, kosmetologi tai jonkin muun alan terapeutti?
● Etsitkö tapoja auttaa asiakkaitasi kokonaisvaltaisemmin?
● Oletko kiinnostunut funktionaalisesta lääketieteestä ja sen lähestymistavasta ihmiseen?
● Haluatko aidosti auttaa asiakkaitasi kehittymään ja saavuttamaan pysyviä tuloksia?
Jos vastasit ainakin kahteen kysymykseen kyllä – Method Pisara® voi olla ratkaisu syventää palvelutarjontaasi ja omaa osaamistasi.

Method pisara on valmis avaamaan uusia klinikoita eri puolille Suomea. Jätä hakemus ja kerro meille, minne sinä haluaisit avata oman Method Pisara -klinikkasi!

Ketjumme tarjoaa yrittäjälle:

Method Pisara -yrittäjänä saat käyttöoikeuden rekisteröityyn Method Pisara® -palvelukokonaisuuteen, ja klinikkasi on osa virallista franchising -verkostoamme. Jokainen yrittäjä koulutetaan portaittain perustasolta kohti syventäviä opintoja ja palveluita, ja uutta yrittäjää tuetaan henkilökohtaisesti oppimisjakson ajan. Ketjun edustaja vastaa laaduntarkkailusta ja riittävästä tuesta niin hoitojen tekemisessä kuin hoitopolkujen suunnittelussa.Yrittäjä ei jää koskaan yksin, ja voi luottaa riittävään tukeen niin koulutuksessa, kokemuksen keräämisessä, että omassa muutoksessaan.

Yhdessä tekemisen etuna on myös yhteisen kansallisen markkinoinnin tekeminen, mikä toteutetaan konseptin puolesta. Klinikalle luodaan oma alasivu methodpisara.com -sivustolle, sisältöä klinikoilta ja konseptista jaetaan Method Pisaran sosiaalisen median kanavissa (Facebook, Instagram, YouTube ja Linkedin). Näin yrittäjä voi keskittyä ydintekemiseensä ilman huolta markkinoinnin ja viestinnän toimenpiteistä. Samalla yrittäjä saa jatkuvasti enemmän tunnettuutta saavuttavan palvelukonseptin täyden käyttöoikeuden sekä edellä mainitun konseptin perustajan täyden tuen.

Jokaisen Method Pisara -terapeutin peruskoulutus kestää noin kuukauden, jonka jälkeen hänellä on oikeus toimia hoitotyössä koulutuksessa olevana terapeuttina. Koulutuksessa oleva terapeutti on yleensä valmis aloittamaan työskentelyn noin kolmessa kuukaudessa, ja terapeuttien osaamista päivitetään jatkuvasti konseptin toimesta junior-terapeutista senior-tasolle saakka. Koulutuksessa oleva terapeutti toteuttaa itsenäisesti hoitoja ja laatii asiakkaille hoitopolkuja senior-terapeutin tukemana. Yleensä aloittava terapeutti tarvitsee vanhemman terapeutin tukea säännöllisesti ensimmäisen puolen vuoden ajan. Vuoden jälkeen itsenäisempi toiminta mahdollistuu yksilöstä riippuen, ja tällöin senior-terapeutilta saa yhä tukea tarvittaessa hoitopolkujen suunnitteluun.

Koulutukset toteutetaan sekä Helsingin klinikan että yrittäjän klinikan tiloissa.