Rekisteriseloste

Rekisteriseloste henkilörekisteristä
(Henkilötietolaki 523/99 10 §)

1. Rekisterinpitäjä
Frantrain Oy / Ketju.fi
y-tunnus 1631921-9
Ratamestarinkatu 11 A
00520 Helsinki
puh. 09 – 270 70 270

2. Rekisteriasioista vastaava 
Päivi Lääkkö
Frantrain Oy / Ketju.fi
Ratamestarinkatu 11 A
00520 Helsinki
puh. 09 – 270 70 270

3. Rekisterin nimi
Ketju.fi:n asiakastietorekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Informointi sekä markkinointi avoimista yrittäjäpaikoista, tapahtumista sekä yrittäjiä koskevista uutisista. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin ilmoittamalla siitä Ketju.fi:lle.

5. Rekisterin tietosisältö
Nimi
Yritys
Osoite
Sähköpostiosoite
Puhelinnumero

Kaikki tiedot, jotka henkilö itse antaa itsestään.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Uutiskirje-, paikkavahti- sekä tietolomakkeella kerätyt tiedot.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta FranTrain Oy:n ulkopuolelle ellei henkilö ole tähän erikseen antanut lupaa joko paikkavahti- tai tietolomakkeessa. Tällöin tietoja saatetaan luovuttaa henkilön mainitsemalle alueelle ja toimialalle yrittäjiä hakeville ketjuille. Tietoja voivat käyttää myös FranTrain Oy:n muut liiketoiminta-alueet: Franchise Business College, Franchise News ja FranCon Franchise Consulting. Tietoja käyttävät paikkavahti- ja tietolomakkeen osalta Ketju.fi:n yrittäjärekrytointia hoitavat henkilöt ja tarvittaessa he välittävät tietoja ketjuille, jotka hakevat uusia yrittäjiä. Tietoja käyttävät myös Ketju.fi:n markkinoinnista ja tiedottamisesta vastaava henkilö.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Ketju.fi:n asiakastietovastaava vastaa käyttöoikeuksien myöntämisestä ja valvonnasta. Sähköiseen asiakastietorekisteriin annetaan käyttöoikeudet niitä toiminnan kannalta välttämättä tarvitseville henkilöille.

9. a) Manuaalinen aineisto
Kaikki tulostettu henkilötietoja sisältävä aineisto säilytetään lukituissa tiloissa ja hävitetään asianmukaisesti. 

9. b) Tietokantoihin tallennetut tiedot
Tietoja käsitellään luottamuksellisina, eikä niistä saa antaa tietoja muihin kuin Frantrain Oy:n liiketoimintoihin liittyviin rekrytointi-, markkinointi- ja tiedotustarkoituksiin. Tietojen käsittely perustuu rajattuihin käyttöoikeuksiin. Tiedot säilytetään tietokantapalvelimella, johon on pääsy vain teknisellä ylläpitohenkilöstöllä. 

Yhteydenottopyyntö