Rekisteri- ja tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Ketjufi Yrittäjärekrytointipalvelut Oy
y-tunnus 2929698-4
Ratamestarinkatu 11 A
00520 Helsinki
puh. 09 – 270 70 270

2. Rekisteriasioista vastaava 

Mika Pamilo
Ketjufi Yrittäjärekrytointipalvelut Oy
Ratamestarinkatu 11 A
00520 Helsinki
puh. 09 – 270 70 270

3. Rekisterin nimi

Ketju.fi:n asiakastietorekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Jakaa tietoa avoimista yrittäjäpaikoista, yrittäjärekrytointitapahtumista sekä välittää yrittäjyyteen liittyviä uutisia yhteystietonsa jättäneille henkilöille. Antaa kiinnostuneille mahdollisuus pyytää lisätietoja eri ketjujen tarjoamista yrittäjyysmahdollisuuksista ja välittää ketjuille perustietoja kiinnostuneista kandidaateista.

5. Rekisterin tietosisältö

Nimi
Yritys
Yhteystiedot
Koulutus ja ammattipätevyys
Nykyinen työ- ja elämäntilanne
Alue, josta on kiinnostunut
Sopiva aloitusajankohta
Ketju, josta on kiinnostanut

Henkilön antamat tiedot säilytetään 6 kk, jonka jälkeen ne poistetaan. Mikäli henkilö on kuitenkin antanut suostumuksensa yhteystietojen tallentamisesta Ketju.fi:n asiakasrekisteriin, säilyvät nämä tiedot jatkossakin rekisterissä. Henkilö voi pyytää tietojensa poistamista milloin tahansa ilmoittamalla siitä sähköpostilla info@ketju.fi tai puhelimitse 09-270 70 270.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilön itsensä antamat tiedot Ketju.fi-sivuston (www.ketju.fi) kautta: Uutiskirjeen tilaus, Paikkavahti- sekä lisätietolomake ja avoin hakemus.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Henkilön tietoja (kts. kohta 5) luovutetaan Ketju.fi:n palvelussa mukana oleville ketjujen yrittäjärekrytoinnista vastaaville, joita henkilö on omalla suostumuksellaan halunnut lähestyä.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilön tietoja (kts. kohta 5) luovutetaan Ketju.fi:n palvelussa mukana oleville ketjujen yrittäjärekrytoinnista vastaaville, joita henkilö on omalla suostumuksellaan halunnut lähestyä.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. Kaikki tulostettu henkilötietoja sisältävä aineisto säilytetään lukituissa tiloissa ja hävitetään asianmukaisesti.

10. Tarkastusoikeus

Henkilöllä on oikeus tarkastaa asiakasrekisteriin talletetut tietonsa. Pyynnön voi esittää sähköpostilla info@ketju.fi tai puhelimitse 09-270 70 270.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Henkilöllä on oikeus vaatia asiakasrekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Pyynnön voi esittää sähköpostilla info@ketju.fi tai puhelimitse 09-270 70 270.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Henkilötietolain 30 §:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.  

Yhteydenottopyyntö