Mitä on ketjuyrittäjyys

Ketjuyrittäjyys on ”yhdessä yrittämistä”, jonka tavoitteena on saavuttaa tuottava liiketoiminta molemmille osapuolille; niin konseptin omistajalle kuin yksittäiselle ketjuyrittäjällekin. Ketjuyrittäjyyttä harjoitetaan Suomessakin monessa muodossa, esim. jälleenmyyjänä, partnerina, alihankintana, lisenssinhaltijana, vuokrayrittäjänä tai franchisingyrittäjänä.

Ketju.fi:n sivustolla olevat ketjuyritykset ovat yli 90% franchisingketjuja, joten siksi alla enemmän tietoa nimenomaan franchisingyrittäjyydestä.

Franchising eroaa muusta yrittäjyydestä vain siinä, että yrittäjä harjoittaa yritystoimintaansa franchisingsopimuksen turvin. Tekemällä sopimuksen hän pääsee franchisingketjun jäseneksi ja saa käyttöönsä valmiiksi kehitetyn, markkinoilla jo testatun ja menestyneen liiketoimintamallin eli konseptin.

Franchisingketjussa on useita, jopa kymmeniä tai satoja, yrittäjiä, jotka ovat tehneet samanlaisen sopimuksen. Ulospäin näyttääkin siltä, että kaikki ketjun jäsenet toimivat samoin: myyvät samoja tuotteita tai palveluita, markkinoivat ja tuottavat niitä yhdenmukaisin menetelmin, hyödyntävät samanlaisia työvälineitä ja esiintyvät markkinoilla yhtenäisen brändin alla. Asiakas saattaa jopa luulla, että kaikki ketjun ravintolat, myymälät tai palveluyksiköt kuuluvat samaan suureen yhtiöön, vaikka todellisuudessa franchisingketju on itsenäisten yritysten yhteistyöverkosto.

Franchisingantaja on ketjun omistaja ja johtaja, joka kouluttaa yrittäjän heti toiminnan alussa konseptin mukaiseen liiketoimintaan. Franchisingantaja myös ohjaa ja tukee yrittäjää koko yhteistyösuhteen ajan. Franchisingketjun jäsenenä yrittäjä tekee tiivistä yhteistyötä sekä franchisingantajan että ketjun muiden yrittäjien kanssa.

Franchisingyrittäjä maksaa franchisingantajalle niin sanottuja franchisingmaksuja ketjun jäsenyydestä ja konseptin hyödyntämisestä.

Franchisingtoiminnan määritelmä:

”Franchising on kahden itsenäisen yrityksen, franchisingantajan ja franchisingottajan (yleensä useita), välistä, sopimukseen perustuvaa pitkäaikaista yhteistyötä, jossa franchisingantaja luovuttaa franchisingottajalle oikeuden tietyllä alueella, sovittua maksua vastaan käyttää kehittämäänsä tavara-/liikemerkkiä ja liiketoimintamallia suunnittelemansa ja valvomansa toimintaohjeen mukaisesti.” (Lähde: FranCon Franchise Consulting, francon.fi)

Franchising on tutumpaa kuin uskotkaan

Suomessa toimii jo yli 5 000 franchisingyrittäjää noin 250 ketjussa. Franchisingketjut yrittäjineen työllistävät suoraan yli 50 000 ja välillisesti jopa 100 000 suomalaista. Franchisingtoiminnan yhteiskunnallinen vaikutus on siis merkittävä.

Franchisingketjuja löytyy lähes kaikilta toimialoilta: niin perinteisiltä ravintola- ja kaupan aloilta kuin uudenlaisista yritys- ja kuluttajapalveluistakin. Alla on listattu joukko tutuimpia franchisingketjuja, jotka toimivat Suomen markkinoilla. Korostuksella merkityt ketjut esittäytyvät tässä oppaassa. Ketju.fi:n isäksi franchisingketjuja ja tietoa niiden tarjoamista yrittäjyysmahdollisuuksista löydät Suomen Franchising-Yhdistyksen sivuilta franchising.fi.  

 

Tutustu myös Tie Franchisingyrittäjäksi -oppaseen!

Yhteydenottopyyntö