UPM Metsä

UPM Puunhankinta ja metsätalous, eli UPM Metsä, vastaa kilpailukykyisen puuraaka-aineen hankinnasta kestävästi yhtiön laitoksille Suomessa, Venäjällä ja Virossa. Puukaupan lisäksi tarjoamme metsänomistajille laajan valikoiman metsäomaisuuden hoitoon ja metsän omistamiseen liittyviä palveluja. Huolehdimme koko arvoketjusta puuntaimista tehtaalle: taimien kasvattamisesta, metsänhoidosta, puukaupasta, puun korjuusta, logistiikasta ja käsittelystä tehtailla ja biovoimalaitoksissa. Oleellinen osa toimintaamme on metsien monimuotoisuuden säilyttäminen

UPM Metsä, käynnisti helmikuun alussa 2018 metsänhoitotöiden myyntiin ja toteutukseen keskittyvän franchisingketjun pilottihankkeen. Elokuussa 2018 päätettiin, että franchisingketju vakiintuu osaksi UPM Metsän normaalia toimintaa, ja kasvuhaluisten yrittäjien haku franchisingyrittäjiksi käynnistettiin.

Tällä hetkellä suuri osa metsänhoitoyrityksistä toimii lähinnä omistajansa työpanoksen varassa. Haluamme kehittää metsänhoitoalan yritystoimintaa ja toiminnan laatua sekä kasvattaa metsäpalveluita tarjoavien yritysten kokoa.

Jäsenyys Suomen Franchising-Yhdistyksessä: Kyllä
Ketjun perustamisvuosi: 2018
Yksiköiden määrä Suomessa: 1
Yksikön alkuinvestointivaatimus: 100.000-150.000
Yksikön keskimääräinen työntekijöiden määrä: 10-20
Yksikön keskimääräinen liikevaihto: 1,5-3 milj. €

Ketjumme yrittäjän toiminta:

UPM Metsä -yrittäjän tärkeimmät tehtävät:
- Metsänhoitotöiden myynti, sekä näiden itse hankittujen töiden suunnittelu ja toteutus omalla toimialueella.
- UPM Metsän myymien ja omien metsien metsänhoitotöiden toteuttaminen.
- Toimiminen yhteistyössä UPM Metsän organisaation kanssa UPM Metsä -brändin alla.

Millaista yrittäjää haemme:

Sitoutunut ja yhteistyökykyinen
- Sitoutuu toimimaan UPM Metsän franchisingliiketoimintamallin mukaisesti
- Osallistuu yhteistyöhön franchisingantajan kanssa avoimesti ja aktiivisesti
- Pystyy vastaamaan muuttuviin resurssitarpeisiin ja tilanteisiin
- Osaa johtaa ja on haluttu työnantaja työntekijöille ja alihankkijoille
- Etua paikallistuntemuksesta ja -verkostoitumisesta

Myyntiorientoitunut
- Hallitsee palvelujen myynnin ja ymmärtää kokonaispalvelun kasvavan merkityksen
- Lähestyy ja palvelee asiakasta aktiivisesti
- Myy metsänomistajille metsäpalveluita yhteistyössä UPM Metsän asiantuntijoiden kanssa
- Luo ainutlaatuisen asiakaskokemuksen
- Osallistuu ketjumarkkinoinnin kehittämiseen

Vastuullinen
- Luottotiedot kunnossa ja pystyy rahoittamaan toiminnan aloittamisen
- Rikosrekisteri puhdas ja on hyvämainen
- Toimii vastuullisesti metsäasiakkaiden suuntaan
- Toimii UPM Metsän työohjeiden mukaisesti vastuullisesti
- Hoitaa työnantajavelvoitteensa vastuullisesti sekä työntekijöidensä että viranomaisten suuntaan
- Huolehtii myös alihankkijoidensa vastuullisesta ja laadukkaasta toiminnasta

Kasvuhaluinen
- Kehittää ja investoi alan uusiin toimintatapoihin ja menetelmiin
- Kehittää pitkäjänteisesti yritystoimintaansa tukeutuen UPM Metsän strategiaan
- Johtaa tehokkaasti ja ammattitaitoisesti yrityksensä ja oman verkostonsa toimintaa
- Kykenee itseohjautuvasti tekemään kustannustehokkaita ja tarkoituksenmukaisia operatiivisia ratkaisuja
- Osaa suunnitella ja hallita liiketoimintaansa numeroiden kautta

Emme edellytä yrittäjältä itseltään metsänhoidon osaamista, mutta osaamista on löydyttävä yrityksestä.

Ketjumme tarjoaa yrittäjälle:

UPM Metsä tarjoaa yrittäjälle franchisingpaketin, joka sisältää:
- oikeuden hyödyntää UPM Metsä -liiketoimintamallia ja siihen liittyviä tunnuksia,
- oman maantieteellisen toimialueen, jossa yrittäjä osallistuu metsäpalveluiden myyntiin ja vastaa metsänhoitotöiden toteuttamisesta
- työhuoneen UPM Metsän toimipisteverkoston toimistossa vuokraa vastaan,
- alkukoulutuksen ja säännöllistä laatu- ja turvallisuuskoulutusta,
tukipalveluita liiketoiminnan harjoittamiseen,
- jatkuvaa seurantaa, sekä teknistä ja taloudellista ohjausta,
- ketjun yhteismarkkinoinnin markkinointimaksua vastaan,
- volyymiedun tarvikehankinnoissa,
- UPM Metsän metsänuudistusmateriaalin hankintamahdollisuuden omaan myyntiin uudistamistöiden yhteydessä,
- franchisingliiketoimintamallin jatkuvan kehittämisen